Fitness-station Radlice

seznamte se s naší prací

Redesign stávající webové prezentace velkého a renomovaného fitness centra v Praze. Fitness centrum disponuje svými vlastními kvalitními fotografiemi a videi, které jsme využili jako hlavní stavební prvek celých webových stránek. Čistý design tento multimediální obsah maximálně přibliží a vtáhne tak návštěvníka ještě více do děje.

Webové stránky jsou v případě fitness centra především marketingový nástroj. Představují služby, které centrum nabízí, seznamují návštěvníka s aktuálním děním a zaregistrovaným uživatelům zasílají pravidelný newsletter. Nechybí ani propojení se sociálními sítěmi.